Ο θερμοστάτης είναι , ένα πολύ ευαίσθητο θέμα , στη θέρμανση. Πρέπει να είναι ακριβής όσο αυτό είναι δυνατόν , αλλά κυρίως να έχει επαρκή χρόνο ζωής . Για τον λόγο αυτό κατασκευάσαμε , σύμφωνα με τα δικά μας ασφαλή πρότυπα τον θερμοστάτη πρίζας LTP-3200 . Αποφεύγουμε έτσι και την μόνιμη ηλεκτρολογική εγκατάσταση , όπου δεν είναι επιθυμητή από τους ενοίκους. Η χρήση του έχει να κάνει με οn-off ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος ενώ σε σχέση με το dimmer LDP-1400 προτιμάται , όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα, εύκολης πρόσβασης στην συσκευή (περίοδος ύπνου –πολλοί χρήστες κ.λ.π) (Εξυπηρετεί συσκευές , έως και 3200 watt ισχύ)

© Lifetherm | created by Common Room