ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με τον όρο «υπέρυθρη θέρμανση», εννοούμε την μετάδοση θερμότητας, που οφείλεται στην υπέρυθρη ακτινοβολία.

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Είναι το τμήμα του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που κυμαίνεται από 0,7-1000 μm. Η υπέρυθρη ακτινοβολία, αποτελεί το 80% περίπου της ηλιακής ακτινοβολίας , είναι αόρατη και είναι υπεύθυνη για την θέρμανση των πλανητών και των έμβιων οργανισμών. Συνορεύει με το τελευταίο χρώμα του ορατού φάσματος, το ερυθρό (υπέρυθρη-υπό του ερυθρού).

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
O τρόπος διάδοσης της είναι ακριβώς ο αντίθετος από τα συμβατικά συστήματα. Θερμαίνει απευθείας τα δομικά στοιχεία και τα αντικείμενα του χώρου μας εισχωρώντας σε αυτά. Έτσι αποθηκεύεται και επανεκπέμπεται στον χώρο! Αποτέλεσμα είναι, η κύρια ποσότητα της θερμότητας που λαμβάνουμε, να προέρχεται είτε από την εκπομπή των θερμών δομικών στοιχείων και αντικειμένων, είτε από την απευθείας εκπομπή των θερμαντικών συσκευών υπέρυθρης ακτινοβολίας. Όλοι θυμούμαστε, σε μια χειμωνιάτικη αλλά ηλιόλουστη ημέρα, την γλυκιά αίσθηση από την εισχώρηση των ηλιακών ακτίνων στο σώμα μας. Κάπως έτσι αισθανόμαστε και με τα συστήματα υπέρυθρης θέρμανσης.Όμως και ο αέρας θερμαίνεται. Δια της επαφής με τα θερμά ήδη αντικείμενα και δομικά στοιχεία. Όμως δεν κινείται βίαια, δημιουργώντας στροβίλους γιατί τώρα θερμαίνεται ήπια και ομοιόμορφα. Είναι μάλιστα πάντα 1-2 βαθμούς πιο δροσερός από τα αντικείμενα. Αυτό που τελικά αισθανόμαστε, είναι ο μέσος όρος θερμικού φορτίου που δεχόμαστε από την επαφή με τον εσωτερικό περιβάλλοντα αέρα και από την απευθείας υπέρυθρη εκπομπή θερμότητας.

Πηγές υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι ο ήλιος, η φωτιά, το ανθρώπινο σώμα, τα θερμαντικά σώματα DOPPLER.

Συνεπώς, ακόμη μια φορά, θα τονίσουμε πως η υπέρυθρη ακτινοβολία, είναι ο φυσικός τρόπος θέρμανσης. Ο τρόπος δηλαδή, που επέλεξε η φύση να μας θερμάνει, εν αντιθέσει με τα συμβατικά συστήματα, που λειτουργούν αφύσικα και συντελούν στην δημιουργία άρρωστων κτιρίων.

Κάποιες φορές, δυστυχώς, από έλλειψη καλής ενημέρωσης, γίνεται σύγχυση της θεραπευτικής υπέρυθρης ακτινοβολίας, με την βλαβερή υπεριώδη, που εκπέμπεται σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος.


Τάσος Ζαχαριάδης
Γεν. Διευθυντής της Lifetherm

© Lifetherm | created by Common Room