ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
Είναι βέβαιο, ότι τα πολλά σημεία υπεροχής των συστημάτων υπέρυθρης θέρμανσης, έναντι των συμβατικών, θα συνδράμουν αξιόπιστα και καίρια, στο διεθνές ενεργειακό αλλά και περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, που κάθε μέρα γίνεται οξύτερο.

Ιδιαίτερα στις ημέρες μας, όπου οι εξαγγελίες πολιτικών και αρχηγών κρατών, σαν βασικό θέμα έχουν την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γίνεται απολύτως σαφές, πως οδηγούμαστε, σε μια «μεταεποχή», όπου η ενέργεια, θα παράγεται κυρίως, από τις «δωρεάν» ανεξάντλητες φυσικές πηγές. Ήδη έγιναν τα πρώτα δυναμικά βήματα (παραγωγής και εγκατάστασης) των ανανεώσιμων πηγών, σε όλον τον πλανήτη και είναι πλέον σαφές, πως τα ηλεκτρικά συστήματα είναι αυτά, που θα αναλάβουν τον κύριο ρόλο, σε όλες τις αναγκαίες λειτουργίες της ζωής μας.

Τα κάθε είδους καύσιμα, σιγά-σιγά θα παρέρχονται και μαζί τους, τα φαινόμενα μόλυνσης του περιβάλλοντος, ασύστολης ενεργειακής δαπάνης, καθώς και η ανασφάλεια που προέρχεται, από τις συνεχείς αναπροσαρμογές των τιμών τους.

Το προϊόν μας, ανήκει στην κατηγορία εκείνων, που προΐστανται, σε αυτήν την «οικολογική επανάσταση», αλλά υπερέχει ακόμη περισσότερο, διότι δεν ατενίζει μονάχα στο «ενεργειακό μέλλον», αλλά προσφέρει κορυφαία λύση στο «ενεργειακό παρόν»! Αυτό συμβαίνει, χάριν της κατασκευαστικής του αρτιότητας, αλλά και χάριν της υπέρυθρης εκπομπής θερμότητας που παράγει, εξασφαλίζοντας έτσι, πολύ χαμηλές καταναλώσεις ενέργειας, αλλά και απόλυτα ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία των χρηστών, και των κτιρίων.

Και όχι μόνον! Με τις καινοτόμες αισθητικές παρεμβάσεις στα πάνελ μας και τις πολλές δυνατότητες επιλογής που σας προσφέρουμε, σας δίνουμε την ουσιαστική και εφικτή δυνατότητα, μέσα από ένα λογικό κόστος, να αποκτήσετε ένα απολύτως ποιοτικό τεχνολογικά αντικείμενο, αλλά και ένα απολύτως καλλιτεχνικό προϊόν, που θα διακοσμεί τον χώρο σας, σκορπώντας ταυτόχρονα χαρά και θετική ενέργεια στο προσωπικό σας περιβάλλον.


Τάσος Ζαχαριάδης
Γεν. Διευθυντής της Lifetherm

© Lifetherm | created by Common Room